Beställningsformulär ISOVER IsoDim®

Programmet är kostnadsfritt och koden för att låsa upp demoversionen skickas per e-post när ISOVER registrerat era uppgifter.


ISOVER IsoDim® (Windows) kan användas för installationstekniska beräkningar för värmeisolering:

 • IsoDim® beräknar enligt SS-EN ISO 12241. Användaren väljer om rör, kanal eller yta är vertikal eller horisontell.
 • Möjlighet för användaren att lägga upp en egen produktdatabas.
 • Beskrivningstexter med förslag på produktval enligt AMA VVS & Kyla 19.
 • IsoDim® visar isolertjocklekar på rör enligt AMA VVS & Kyl 16.
 • För ISOVERs produkter visas tydliga bilder för respektive applikation.
 • Möjlighet att beskriva ett materials värmeisolerande egenskaper genom att ange tre eller fyra temperaturer med tillhörande lambdavärden. IsoDim® skapar då lambdakurvan för materialet.
 • Beräkning som visar besparing av CO2.
 • Möjlighet för beräkning av värmeförluster från armaturer.
 • Programmet kan beräkna värmeförlust för oisolerade upphängningar.
 • Hjälpfunktion som stöttas av Windows 10.
 • Registrering direkt på ISOVERs hemsida.
 • U-värdesberäkning
 • Deklarerade lambdavärden enligt SS-EN ISO 13787.
 • IsoDim följer IFs Branschstandard Teknisk Isolering.